Wat is Litecoin?

Zoals alle cryptocurrencies, wordt litecoin niet uitgegeven door een overheid, die historisch gezien de enige entiteit is die de samenleving vertrouwt om geld uit te geven. In plaats daarvan worden litecoins gereguleerd door een Federal Reserve en komen ze uit de pers bij het Bureau of Engraving and Printing, en worden litecoins gecreëerd door de uitgebreide procedure genaamd mining, die bestaat uit het verwerken van een lijst met litecoin-transacties. In tegenstelling tot traditionele valuta’s is het aanbod van litecoins vast. Er zullen uiteindelijk slechts 84 miljoen litecoins in omloop zijn en niet één meer. Elke 2,5 minuten (in tegenstelling tot 10 minuten voor bitcoin), genereert het litecoin-netwerk een zogenaamd blok – een grootboekinvoer van recente litecoin-transacties over de hele wereld. En hier komt de inherente waarde van litecoin vandaan.

Het blok wordt geverifieerd door mijnsoftware en zichtbaar gemaakt voor elke “mijnwerker” die het wil zien. Zodra een miner het heeft geverifieerd, komt het volgende blok de ketting binnen, wat een record is van elke litecoin-transactie die ooit is gemaakt.

Mijnbouw voor Litecoin
De prikkel voor mining is dat de eerste miner die een block met succes verifieert, wordt beloond met 50 litecoins. Het aantal litecoins dat voor een dergelijke taak wordt toegekend, neemt met de tijd af. In oktober 2015 werd het gehalveerd en de halvering zal met regelmatige tussenpozen doorgaan totdat de 84.000.000ste litecoin is gedolven.